1.   Introducció

El dret a la intimitat, particularment en relació al tractament de les dades personals, és un dels valors de Clínica Dental Sales que es troba recollit en el nostre Codi Ètic.

L’objectiu d’aquesta política és explicar-vos com Clínica Dental Sales tractarà les dades personals que puguin ser recollides a través o a partir de la seu web www.clinicadentalsales.com. Les vostres dades personals seran tractades de manera confidencial i solament per a aquelles finalitats que hagueu consentit, tal com s’explica a continuació en la present Política General de Privadesa.

2.   Compromís amb la privadesa

Clínica Dental Sales està plenament compromesa amb el compliment de la normativa, del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment, sent un objectiu prioritari per a Clínica Dental Sales per tal de protegir les dades de els visitants de la web.

Per això, Clínica Dental Sales ha pres la determinació d’implementar els següents principis, essent la privadesa, la disponibilitat i la integritat de les dades personals, les bases sobre les quals es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, per la qual cosa sempre que recavem dades personals vostres, us informarem degudament en la política de privadesa corresponent de les finalitats d’aquest tractament.
 • Sempre tractarem només les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme els tractaments informats.
 • Mai us obligarem a proporcionar dades personals, tret que realment siguin necessàries per atendre les vostres consultes o prestar-vos el servei que, si s’escau, ens sol·liciteu.
 • Sempre que ens sigui possible, posarem a la vostra disposició mitjans senzills perquè pugueu controlar les vostres dades personals.
 • No compartirem dades amb tercers, excepte amb aquells proveïdors que ens prestin un servei, o tercers sobre els que, prèviament, us haguem informat i ens hagueu atorgat el vostre consentiment per a fer-ho.

3.   Legitimitat i Finalitat dels tractaments

Clínica Dental Sales recull les vostres dades personals per poder gestionar les vostres sol·licituds i oferir-vos els  que resultin del vostre interès.

Les bases legals en que basem els nostres tractaments poden ser les següents, segons indicarem en cadascun d’ells:

 1. L’atorgament del consentiment que prèviament ens haureu atorgat en acceptar aquesta Política General de Privacitat en el moment de facilitar-nos les vostres dades a través dels formularis continguts en aquesta seu electrònica, per a aquelles finalitats més avall indicades amb la lletra A)
 2. Per a executar el contracte de contractats a través d’aquest o d’altres canals, per a aquelles finalitats més avall indicades amb la lletra B)
 3. Per al compliment d’una obligació legal aplicable a Clínica Dental Sales , en tant que responsable del tractament de les dades, per a aquelles finalitats més avall indicades amb la lletra C)
 4. Per a la satisfacció dels interessos legítims de Clínica Dental Sales o d’un tercer, per a aquelles finalitats més avall indicades amb la lletra D)

Tractem les vostres dades personals amb les finalitats que s’indiquen a continuació. Al final de cadascuna d’elles s’indiquen codificades les bases legals anteriorment informades i que en legitimen el seu tractament per a cadascuna de les finalitats indicades:

 • Per millorar la nostra seu web, serveis y/o productes, amb la finalitat d’oferir-vos un millor servei, continguts i informació de qualitat. D)
 • Gestionar i complir amb l’establert en la legislació vigent. A) / B)
 • Analitzar i investigar fets o situacions que ens pugueu comunicar. A) / B) / C) / D)
 • Posar-nos en contacte amb l’interessat per poder donar-vos més informació sobre els  comercialitzats. A)
 • Gestionar la relació comercial que pugui derivar-se. B) / D)

De vegades pot ser necessari el tractament de les vostres dades personals per donar compliment a obligacions legals, o relatives a qualsevol relació contractual que puguem tenir amb vostè.

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, us sol·licitarem el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals.

4.   Durada del tractament i termini de conservació de les dades

A Clínica Dental Sales tenim el compromís de tractar les vostres dades personals només mentre siguin útils a les finalitats indicades i puguem oferir-vos un servei de qualitat mitjançant la seva explotació (que exclou la cessió a tercers). Per això, realitzarem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals. La informació amb rellevància fiscal i comptable serà conservada per un termini de 6 anys.

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciteu que eliminem les vostres dades, podrem conservar-les i mantenir-les, degudament bloquejades, durant el termini necessari per a la defensa dels nostres drets i interessos, complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a la disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.

5.   Exercici de drets i reclamacions davant l’AEPD

Com a conseqüència del tractament de les vostres dades personals per part de Clínica Dental Sales, la legislació vigent us atorga una sèrie de drets. A continuació, us oferim una explicació resumida de cada dret, per a facilitar-vos el seu exercici:

 1. Dret d’accés: Teniu dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vos i les finalitats amb les quals les tractem.
 2. Dret de rectificació: Les vostres dades sempre seran vostres i, per consegüent, podeu sol·licitar-nos la rectificació de les mateixes en qualsevol moment si les que constessin en els nostres registres fossin errònies.
 3. Dret de supressió: Podeu sol·licitar, en qualsevol moment, que les vostres dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. No obstant això, i tal com indiquem en l’apartat de conservació de dades anterior, tingueu en compte que, en determinades circumstàncies el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
 4. Dret d’oposició: Podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals en relació amb qualsevol de les finalitats amb les quals tractem les vostres dades, d’acord amb les polítiques de privadesa aplicables en cada cas i sempre que no contravingui la normativa vigent.
 5. Dret de limitació del tractament: Podeu sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  • Si considereu que les dades personals que mantenim sobre vostè no són correctes o exactes.
  • Quan considereu que no estem tractant les vostres dades personals de manera legítima, però preferiu que en limitem el tractament de les mateixes abans que la seva eliminació.
  • Si les dades personals que mantenim ja no ens són necessàries conforme a la finalitat per a les quals les recollim, però necessiteu que les conservem per interposar reclamacions legals.
  • Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament de les vostres dades, està encara pendent de resposta per part nostra.
 1. Dret a la portabilitat de les vostres dades: Teniu dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que ens hagueu proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les vostres dades a aquest altre responsable del tractament, però si no ho fos, us les facilitarem en un format estàndard.

Sempre que tractem les vostres dades personals en base al vostre consentiment, aquest podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a vostè més enllà -segons el consentiment revocat- de no poder prestar-vos determinats serveis.

L’exercici dels drets que ostenteu podreu fer-lo efectiu dirigint-vos a Clínica Dental Sales a través d’algun dels següents mitjans:

 1. Correu electrònic que s’haurà de dirigir a l’adreça recepcion@clinicadentalsales.com
 2. Correu postal dirigit a c/ del Sol, 35 baixos – 08201 Sabadell).

A més, si ho considerés necessari, podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd.cds@xpfconsulting.com.

En el cas que no vulgueu exercir cap dret en particular, però tingueu la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal també podreu dirigir-vos a les adreces facilitades anteriorment per a l’exercici dels vostres drets.

Tingueu en compte que sempre gaudiu del dret a poder presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considereu que no hem tractat les vostres dades de manera lícita o que no hem atès les vostres sol·licituds o drets.

A Espanya, aquesta Autoritat Competent és la Agencia Española de Protección de Datos (agpd.es).

6.   Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les vostres dades personals són molt importants per nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, Clínica Dental Sales declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

7.   Xarxes socials

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells hi hem creat diferents perfils de Clínica Dental Sales.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les pàgines o grups que Clínica Dental Sales tingui en diferents xarxes socials.

No obstant això, ha de tenir en compte que, tret que us sol·licitem les vostres dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les vostres dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa us recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privadesa, així com que us assegureu de configurar les preferències en quant al tractament de les vostres dades personals en cadascuna de les xarxes socials.

 

8.   Dubtes, queixes i consultes en relació al tratament de les vostres dades personals.

Per a qualsevol dubte, queixa o consulta sobre el tractament de les vostres dades personals, poseu-vos en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través dels següents canals:

 • Correu postal dirigit a c/ del Sol, 35 baixos – 08201 Sabadell
 • Correu-e:dpd.cds@xpfconsulting.com
Abrir chat
1
???? Necessites ajuda?
Hola, en què podem ajudar-te?